Project omschrijving

Fantastisch nieuws bij Vakmasters: onze medewerker Basel is overgenomen door Weijerseikhout! 🤩😄🥳

Basel is bij Vakmasters gekomen via leerwerktraject “de Banenmotor”. In het begin hiervan heeft Basel lessen gevolgd op het gebied van Nederlands, VCA en basiskennis voor de bouw. Hierna zijn wij op zoek gegaan naar een werkplek waar hij zich verder kon ontwikkelen. Deze vonden wij bij Weijerseikhout. Tijdens de eerste proefperiode hebben we regelmatig geëvalueerd om te kijken of het werk bij Basel paste. En passen deed het! 😃😃
Basel kon ook na de proefperiode aan het werk blijven en na ongeveer een jaar via Vakmasters te hebben gewerkt, is hij nu in dienst getreden bij Weijerseikhout!

Basel, van harte gefeliciteerd en bedankt voor je inzet!!

Wij willen Weijerseikhout, Bouwmensen Nijmegen en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen bedanken voor de fijne samenwerking en de kansen voor Basel, die hij met beide handen heeft aangegrepen.